Top

Dane a medzinárodné zdaňovanie

Dane, daňové procesy

Dnes je celosvetovým trendom, že štáty ukladajú stále viac regulačných povinností na daňové subjekty s cieľom zabrániť tak neželaným javom ako sú presuny ziskov do offshore jurisdikcií, ako aj dosiahnutie spravodlivejšieho výberu daní v prípade nadnárodných spoločností. Nedodržiavanie pravidiel prirodzene štát sankcionuje, pričom na Slovensku sa tieto sankcie dramaticky zvýšili po relatívne nedávnej novele Daňového poriadku. Odporúčame preto mať dane v poriadku.

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI DANÍ

Našim klientom poskytujeme komplexné daňové poradenstvo. Naše poradenské služby sú založené na detailnej znalosti podnikania klienta a aktuálnej daňovej regulácie. Keďže v našom tíme spájame daňové a účtovné poradenstvo s pohľadom advokáta, vieme tak klientom navrhnúť efektívne a účinné nastavenie ich daňových štruktúr a zabezpečiť súlad s daňovou reguláciou. Veľmi intenzívne sa zaoberáme cezhraničnými daňovými presahmi. Viac informácií o medzinárodnom zdaňovaní nájdete tu. 

V našom daňovom poradenstve sa špecializujeme na:

  • Prípravu a podávanie daňových priznaní;
  • Komplexnú agendu DPH vrátane prípravy kontrolných výkazov a registrácií, vrátenia daní;
  • Daňový reporting;
  • Transakčné daňové poradenstvo;
  • Poradenstvo v oblasti daní z príjmov, daní z nehnuteľností a iných majetkových daní;
  • Vyhotovenie transferovej dokumentácie;
  • Zastupovanie klientov pred orgánmi daňovej správy a súdmi.

DAŇOVÉ PORADENSTVO S PRIDANOU HODNOTOU

Nie sme obyčajní daňoví poradcovia. Poskytujeme špičkové daňové poradenstvo založené na vedomostiach, kreativite, precíznosti a dôkladnej znalosti daňových zákonov, pričom súčasťou nášho daňového tímu sú aj právnici. Sme totiž toho názoru, že nie je možné poskytnúť komplexnú daňovú radu, pokiaľ súčasťou tímu nie je daňový právnik s vášňou pre ústavné právo. Našou výhodou je preto tím zložený z daňových poradcov, účtovníkov a daňových právnikov, vďaka ktorému dokážeme spoločnostiam pomáhať predchádzať vzniku daňových sporov alebo ich riešiť, ak vzniknú.

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA

Ak Vás tiež zaujíma, ako by ste Vy alebo Vaša spoločnosť mohli ušetriť na daniach, kliknite si na daňovú optimalizáciu a my Vás radi “zoptimalizujeme“.

Mám záujem o viac informácií