Top

Má poskytovateľ webového obsahu povinnosť uvádzať tlačidlo Objednávka s povinnosťou platby?

Tento článok je venovaný tým podnikateľom, ktorí prevádzkujú webové stránky s plateným obsahom alebo špecializovanými službami. Okrem dodržiavania povinností stanovených zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, je potrebné pamätať na to, že ako osoba v postavení podnikateľa dosahujete zisk aj prostredníctvom zmlúv uzavieraných s bežnými ľudmi- teda spotrebiteľmi. Ak hovoríme o poskytovaní webového obsahu, tak predmetom zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi bude buď sprístupňovanie obsahu Vašej webstránky (publikácie, fotky, streaming hudby či videí a pod.) alebo určité služby, ktoré prostredníctvom nej poskytujete (úložný priestor, sťahovanie dát, sociálne siete, inzercia a pod.).