Top

Ochrana osobných údajov

V digitálnej ére sa ochrana osobných údajov a súkromia stala jednou z najkomplexnejších a najrýchlejšie sa vyvíjajúcich oblastí právnej regulácie.

Slovenská legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov) ale aj európska legislatíva (GDPR) kladú na podnikateľov stále väčšie nároky na ochranu osobných údajov ich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Orientovať sa v narastajúcom množstve regulatórnych požiadaviek kladených na podnikateľov medzinárodnou legislatívou ale aj slovenským zákonom o ochrane osobných údajov vyžaduje neustály prehľad, vedomosti a skúsenosti. My Vám ich ponúkame.

Naše služby

V oblasti regulácie ochrany osobných údajov poskytujeme pre našich klientov predovšetkým nasledujúce služby:

  • Hĺbkové audity existujúcich systémov ochrany osobných údajov
  • Posúdenie súladu systémov na ochranu osobných údajov s národnou a medzinárodnou reguláciou
  • Bezpečnostný projekt
  • Vypracovanie oznámení o ochrane osobných údajov, súhlasu so spracovaním osobných údajov, súhlasu so zverejnením a súhlasu dotknutých osôb
  • Analýza, tvorba a úprava ustanovení o ochrane osobných údajov v obchodných zmluvách a interných dokumentoch a smerniciach spoločností
  • Cezhraničné prevody a spracovanie osobných údajov
  • Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov SR
  • Zabezpečenie služieb zodpovednej osoby

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt predstavuje dokument, ktorý podrobne upravuje bezpečnostné opatrenia prijaté podnikateľom za účelom ochrany osobných údajov, ktoré vo svojich systémoch spracúva. Pre viac informácií o bezpečnostnom projekte a potrebe jeho vyhotovenia prejdite na bezpečnostný projekt.

Compliance a regulácia