Top

Ochrana osobných údajov a IT právo

Zhromažďovanie, spracúvanie a cezhraničné presuny údajov o tovaroch, osobných údajov o zákazníkoch, zamestnancoch a obchodných partneroch sa stali každodennou súčasťou podnikania. Aj toto dnes upravuje GDPR. 

Nárast objemu spracúvaných a presúvaných údajov so sebou priniesol nielen značný nárast právnej regulácie ale aj zvýšené nároky na zabezpečenie IT systémov, cez ktoré tieto citlivé údaje prechádzajú. Vyznať sa v komplexnej a neustále sa meniacej regulácii ochrany údajov a zabezpečiť, aby IT systémy obsahujúce dôverné údaje boli v každom čase dostatočne chránené si vyžaduje značnú dávku vedomostí a skúseností. My Vám ich radi poskytneme.

Naše služby v oblasti ochrany údajov a IT práva

V oblasti ochrany údajov a IT práva poskytujeme naším klientom odborné poradenstvo predovšetkým v nasledovných oblastiach:

Ochrana (osobných) údajov

 • Analýza stavu ochrany údajov v spoločnosti
 • Posúdenie súladu s platnou reguláciou (Compliance)
 • Bezpečnostný projekt a smernice na ochranu osobných údajov
 • Bezpečnosť kamerových systémov
 • Tvorba bezpečnostných opatrení na ochranu citlivých informácií
 • Registrácie informačných systémov
 • Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov

IT Právo

 • Regulácia e-shopov
 • Dodržiavanie pravidiel reklamy na internete a E-Marketing
 • Cookies
 • Domény a spory (Domain grabbing)
 • Ochrana súkromia užívateľov
 • Softwarová dokumentácia
 • Pomoc pri zavádzaní Elektronických registračných pokladní (ERP)

Duševné a priemyselné vlastníctvo

 • Registrácie ochranných známok, dizajnov a patentov
 • Licenčné zmluvy a licencovanie
 • Licencie a daňové poradenstvo
 • Ochrana proti nekalej súťaží
 • Riešenie sporov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva

IT Riziká

 • Audity informačných systémov
 • Identifikovanie a analýza rizík informačnej bezpečnosti
 • Posúdenie riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov
 • Dátová a sieťová bezpečnosť

Ochrana údajov s pridanou hodnotou

V našom tíme máme nielen právnikov špecializujúcich sa na právnu reguláciu ochrany údajov ale aj IT odborníkov so zameraním na informačné systémy ochrany údajov. Vďaka takémuto zloženiu tímu vieme pre našich klientov nielen navrhnúť na mieru systémy ochrany údajov, ktoré sú v súlade s platnou reguláciou, ale tieto systémy u klientov tiež priamo implementovať.

Ochrana osobných údajov

Samostatnou a špecificky regulovanou oblasťou ochrany údajov je ochrana osobných údajov. Slovenská legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov) ale aj európska legislatíva (GDPR) kladú na podnikateľov stále väčšie nároky na ochranu osobných údajov ich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Pre detailnejšie informácie o našich poradenských službách v oblasti ochrany osobných údajov kliknite na ochranu osobných údajov.