Top

Compliance a regulácia

Compliance a regulácia

Náš tím má rozsiahle skúsenosti s vyhodnocovaním a riadením rizík právnej regulácie a poskytuje odborné poradenstvo a podporu podnikateľom pri vyhodnocovaní vplyvu regulačných zmien na ich podnikanie.

Podnikatelia v mnohých sektoroch dnes čelia narastajúcej vlne právnej regulácie a prísnejšiemu dohľadu regulátorov. Komplexná a často meniaca sa regulácia najmä v oblasti ochrany osobných údajov, bezpečnosti IT systémov, spotrebiteľských a pracovnoprávnych vzťahov prináša pre podnikateľov viacero právnych a obchodných rizík. Prehliadanie takýchto rizík môže často viesť k závažným komplikáciám, vrátane vzniku súdnych sporov, administratívnych konaní, peňažných postihov ale aj k poškodeniu dobrej povesti spoločnosti a strate zákazníkov. Kľúčom k minimalizácii vplyvu týchto rizík na Vaše podnikanie je predovšetkým ich včasná identifikácia

Poskytujeme odborné poradenstvo najmä v týchto oblastiach compliance a regulácie:

  • Ochrana osobných údajov;
  • IT právo, Cloudy a Elektronická komunikácia;
  • Pracovnoprávne a manažérske vzťahy;
  • Regulácia vzťahov so spotrebiteľmi;
  • Podnikové riadenie (Corporate Governance);
  • Priemyselné a duševné vlastníctvo (Ochranné známky a patenty).

Sme pripravení:

  • pomôcť vám identifikovať kľúčové právne a komerčné riziká vyplývajúce z nedodržiavania platnej právnej regulácie;
  • navrhnúť pre vás na mieru pripravené a účinné riešenia pre zosúladenie vášho podnikania s platnou právnou reguláciou a pomôcť vám s ich implementáciou;
  • nastaviť účinné vnútorné procesy a infraštruktúru zabezpečujúce kontinuálny súlad vášho podnikania s platnou reguláciou;
  • poskytnúť vám pomoc a podporu v komunikácii s príslušnými regulačnými orgánmi.