Top

Naše články a aktivity

Právu, daniam a účtovníctvu sa venujeme naplno
Naše aktivity

POSILŇOVANIE SLUŽIEB TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA

Dňa 11.12.2013 sme prednášali pre začínajúce projekty vo Wayra, Praha, Česká republika…

Naše aktivity

NOVINKY V DANIACH PRE ROK 2014

Národná rada SR nedávno schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá…

Naše aktivity

NAJNOVŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY OVPLYVŇUJÚCE PODNIKANIE NA SLOVENSKU

Keďže so zimou prichádzajú aj rôzne legislatívne novinky ovplyvňujúce podnikanie na Slovensku,…

Naše aktivity

ZAMESTNÁVANIE NA SRO ALEBO ŽIVNOSŤ A POHĽAD NIELEN Z HĽADISKA DANÍ A ODVODOV

Rozhodnutia slovenských súdov ukladajúce relatívne mierne sankcie dnes umožňujú na Slovensku predstierať…

Naše aktivity

SPRIEVODCA TRANSFEROVÝM OCEŇOVANÍM NA SLOVENSKU

Termín transfer pricing alebo transferové oceňovanie jednoducho znamená, že oceňovanie rôznych obchodných…

Naše aktivity

VÝDAVKY NA TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU

Technické zhodnotenie vo svojej podstate znamená výnimku zo všeobecného režimu uplatňovania výdavkov…

Naše aktivity

ŠKOLENIA ZODPOVEDNÝCH OSÔB A POVINNOSTI PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2013 zvýšil nároky…

Naše aktivity

PRÍSNEJŠIE SANKCIE PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa Európskej komisie sa každodenne stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete…

Naše aktivity

INTERPRETÁCIA ZMLÚV NA ZAMEDZENIE DVOJITÉHO ZDANENIA

Zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia sa dnes dotýkajú každého, koho príjem súvisí…

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.