Top

Články a Médiá

Chceme na Slovensku vyššiu pridanú hodnotu a teda vyššie platy?

V reakcii na zavedenie nových pravidiel v medzinárodnom zdaňovaní BEPS (base erosion and profit shifting) ako aj nedávny BREXIT je pravdepodobné, že európske nadnárodné spoločnosti sa rozhodnú presunúť niektoré manažérske funkcie z tradičných „holdingových“ krajín ďalej na východ. Doménou tradičných „holdingových“ krajín ako sú napríklad Holandsko alebo Luxembursko je, okrem iného, aj oslobodenie od dane z príjmov z kapitálových ziskov.

Inými slovami, ak podiely v slovenských spoločnostiach drží napríklad luxemburská alebo holandská spoločnosť, príjem z predaja týchto podielov nepodlieha dani z príjmov v Luxembursku ani v Holandsku. Pri výbere novej cieľovej krajiny preto môže byť pre nadnárodné spoločnosti otázka zdanenia kapitálových ziskov jednou z rozhodujúcich.

Aj keď prijatiu novely zákona o dani z príjmov účinnej od januára 2017 predchádzala aj diskusia o oslobodení kapitálových ziskov od dane z príjmov, nepriniesla želaný výsledok. Novela túto zmenu nepriniesla a Slovenská republika tak bude kapitálové zisky aj naďalej zdaňovať. V Českej republike a Maďarsku sú pri splnení určitých podmienok kapitálové príjmy od dane z príjmov oslobodené. Slovensko však v tomto ohľade ťahá v porovnaní so svojimi susedmi za kratší koniec.

Viac sa tejto téme venuje Peter Varga vo svojho článku.