Top

Články a Médiá

CARPATHIAN a zamestnanecké akcie a opčné plány

zamestnanecké akcie

CARPATHIAN Advisory Group je partnerom konferencie o zamestnaneckých akciách a opčných plánoch (www.esopkonferencia.sk) na ktorej okrem partnerov CARPATHIAN vystúpia aj Juraj Vaculík z Aeromobil, Jaroslav Lupták z Neulogy Ventures a Viktor Mikulášek z Launcher. Konferencia je určená nielen pre majiteľov spoločností, ktorí zamýšľajú odmeniť svojich kľúčových zamestnancov opciami alebo podielom na spoločnosti, ale aj pre samotných zamestnancov, ktorí možno chcú poznať, aký je všeobecný trend.

CARPATHIAN ako daňovo-účtovná spoločnosť a poradca sa snaží neustále zlepšovať a modernizovať obsah a formu svojich služieb, čo zahŕňa aj poradenstvo v oblasti účtovného a mzdového nastavovania takýchto zamestnaneckých štruktúr a v neposlednom rade aj ich zdaňovania. Vzhľadom na relatívne vysoké daňové a odvodové zaťaženie, ktoré zamestnanecké akcie a opcie prinášajú, sú predmetom našich služieb aj možnosti zákonnej daňovej optimalizácie. Platí totiž, že súčasná právna úprava z hľadiska daní a odvodov veľmi nemotivuje spoločnosti implementovať takéto plány pre svojich zamestnancov. A preto je z nášho pohľadu absolútne legitímne sa zamýšľať nad dostupnými možnosťami ako tento režim zatraktívniť. Radi Vám s tým samozrejme pomôžeme.