Top

Články a Médiá

AUTENTIFIKÁCIA ZÁKAZNÍKOV RODNÝM ČÍSLOM – ÁNO, ALEBO NIE ?

Firmy spracúvajúce rodné čísla svojich zákazníkov by nemali podceňovať reguláciu ochrany osobných údajov, a to najmä ak rodné číslo využívajú aj na účely overovania identity svojich zákazníkov. Podľa zákona o ochrane osobných údajov možno rodné číslo využívať len vtedy, ak “jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania tohto údaju”.

Práve táto veta môže v praxi spôsobovať problémy, keďže miera nevyhnutnosti môže byť vykladaná podnikateľmi subjektívne. Zodpovednosťou podnikateľov je mať nastavené vnútorné procesy a tok informácií vo firme tak, aby rodné čísla zamestnancov alebo zákazníkov boli spracúvané iba v nevyhnutnej miere a v nevyhnutných prípadoch, ktorésú väčšinou stanovené osobitnými zákonmi (napr. daňové a odvodové povinnosti) alebo si ich vyžaduje praktická situácia (napr. potreba jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie dlžníka – fyzickej osoby v návrhu na vydanie platobného rozkazu).

Nesprávne nakladanie s rodným číslom môže podnikateľov stáť až 200.000,- EUR. Ak chcete vedieť, ako správne nakladať s rodnými číslami a vyhnúť sa vysokej pokute od regulátora, prečítajte si náš článok.