Top

Články a Médiá

Aký bol náš rok 2020

Rok 2020 bol tretím rokom spoločného fungovania našej advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax a CARPATHIAN. Aj napriek pandémií a utlmeniu činností niektorých klientov bol rok 2020 najlepším rokom v našej histórií.

V roku 2020 sme boli nesmierne aktívni. Zorganizovali sme množstvo webinárov na rôzne praktické daňové a poradenské témy. Za zmienku stoja webináre súvisiace s našim projekt #zachranfirmu zo začiatku pandémie, kde sme sa venovali najmä týmto témam:

 • optimalizácií daní za rok 2019 a preddavkov na rok 2020

Pandémia prišla v čase, kedy kritická časť daňovníka nemala zaplatené dane za rok 2019. Zároveň rok 2019 bol pre mnohé podniky najlepším rokom. Zastavenie ekonomických cyklov v marci 2020 spojené s povinnosťou uhradiť daň z príjmov za rok 2019 a preddavky na rok 2020 mohlo byť pre viaceré podniky likvidačné. Aj preto sme prezentovali tému, ktorej obsahom boli možnosti na zníženie daňovej povinnosti za rok 2019, ktoré by podnikateľ realizoval v roku 2020.

 • dá sa dnes vyplatiť dividenda alebo presunúť časť firmy do bezpečia?

V prvotnej pandemickej situácii boli majitelia a štatutári firiem nútení prijímať množstvo krízových rozhodnutí, ktorých spoločným účelom bolo aj minimalizovať náklady a ochrániť v maximálnej možnej miere majetok firmy ako aj majetok jej majiteľov. Pred prijatím takýchto rozhodnutí bolo v záujme štatutárov ako aj majiteľov firiem poznať všetky podstatné daňové a právne riziká, ktoré pre nich z prijatia takýchto rozhodnutí vyplývali. Aj preto sme v rámci webinárov kládli dôraz napríklad na v tej dobe nesmierne žiadané témy ako legalita vyplácania dividend v prvotnej fáze pandémie, oddelenie zdravej časti firmy od jej kontaminovanej časti ako aj povinnosti a riziká členov štatutárnych orgánov. Veľký dôraz sa kládol napríklad na riziká (aj trestnoprávne), ktoré hrozili pri prednostnom vyplácaní niektorých veriteľov ako aj na právnu zodpovednosť majiteľov za úpadok spoločnosti.

 • Ako skombinovať pomoc od štátu? Iné daňovo-odvodové triky.

Viaceré webináre z tejto oblasti sme venovali podporným pomociam zo strany štátu. Snažili sme sa ich adresnejšie rozobrať a ukázať aj rôzne ďalšie daňovo-odvodové témy a triky.  

Okrem webinárov, ktoré sme venovali aktuálnym potrebám podnikateľov zo začiatku pandémie sme sa neskôr venovali rôznym ďalším témam ako napríklad:

 • Oplatí sa vôbec mať dnes offshore firmu? Ak áno, komu a kedy?
 • CFC pravidlá pre fyzické osoby
 • Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond? 
 • Založenie a prevádzkovanie a.s. s premenlivým základným imaním
 • Kúpa nehnuteľnosti na fyzickú alebo právnickú osobu? Dane a odvody.
 • Môžem mať vo vlastnej firme nulovú alebo minimálnu mzdu?
 • Zdaňovanie podielových fondov, cenných papierov a komodít
 • Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.

Jednoducho sme sa snažili. Daniam, poradenstvu a účtovníctvu sme venovali množstvo úsilia. A aj preto možno bol rok 2020 taký úspešný. V rámci daňového poradenstva sme v roku 2020 v ankete Právnickej firmy roka boli označení za „veľmi odporúčanú kanceláriu“. K daňovým a odvodovým témam (viaceré z nich si môžete prečítať v sekcii Médiá) sme poskytli viacero rozhovorov pre rôzne médiá. A napriek istému spomaleniu ekonomiky sme zaznamenali zvyšujúci dopyt po našich účtovných a poradenských službách.

„S pokorou hodnotíme, že v mnohých ohľadoch náročnom roku 2020 sme ukázali našu silu a postavenie relevantného hráča na slovenskom trhu poradenských a účtovných služieb. Sumár našich aktivít a úspechov roka 2020 nájdete v našej výročnej správe.“