Top

Články a Médiá

Ako si správne vybrať účtovnú firmu

Digitalizácia účtovníctva je cesta, ktorou by mal dnes moderný účtovník kráčať. Žiaľ, plnohodnotnému naštartovaniu dnes bráni jednak prax daňových kontrolórov a nízka flexibilita účtovných systémov, ale aj absentujúci legislatívny rámec. A preto rovnako ako pred 20 rokmi, aj dnes platí, že poskytovať účtovníctvo kvalitne, znamená byť absolútne precízny a chirurgicky presný pri práci s dokladmi a účtovným systémom.

Podnikateľ tak môže skĺznuť k myšlienkam, že náklad na účtovníka je len nevyhnutné zlo a výber účtovnej firmy tak posudzuje iba cez prizmu ceny za účtovnú položku. Súčasná dynamická doba však prináša stále väčšiu rozmanitosť a komplexnosť obchodných operácií, pri ktorom najnižšia cena za účtovnú položku by už nemala byť rozhodujúcim faktorom pre výber firmy poskytujúcej účtovníctvo. V kontexte zvyšujúcej sa regulácie (napríklad transferové oceňovanie) a existujúcich možností na daňovú optimalizáciu predstavuje práve účtovná firma, ktorá dokáže efektívne nastaviť podnikanie aj „jednoosobovej sro“, vyššiu pridanú hodnotu.

Práve v CARPATHIAN Advisory Group sa snažíme vytvárať komplexné právne, daňové a účtovné riešenia, ktoré klientom okrem dôsledného spracovanie účtovných dokladov prinášajú aj úspory a pomáhajú im podnikať „compliance friendly“. Motivácia podnikateľov na optimalizáciu výšky dane bude po zavedení dane z dividend zrejme ešte vyššia. To na jednej strane vytvára dopyt po väčšej efektivite. Na druhej strane je po zavedení vyšších sankcií za daňové delikty pre podnikateľov nemenej dôležité, aby ich účtovníctvo a daňové nastavenie stálo na pevných základoch. Pri akomkoľvek optimalizačnom nastavení však tieto pevné základy nie je možné presne identifikovať a vybudovať bez daňového právnika, ktorý má tiež potrebné poznatky o ústavnom práve. U nás máte tento servis pod jednou strechou a za jednu cenu.

Synergia účtovných služieb a daňového právneho poradenstva vytvára v CARPATHIAN Advisory Group záruku účtovných služieb s pridanou hodnotou. V prostredí, kde táto pridaná hodnota zabezpečí podnikateľovi právny komfort a úsporu, ktorá je rádovo vyššia ako úspora za lacnejšie účtovné služby, by malo byť o výbere účtovnej firmy rozhodnuté.