Top

Články a Médiá

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ DAŇOVÝ RAJ?

Čo je to vlastne daňový raj? Väčšina ľudí si automaticky myslí, že ide o malé ostrovy niekde v Karibiku s nulovým zdaňovaním. Avšak, aj keď je pravda, že veľa malých ostrovov v tejto oblasti pôsobí do istej miery ako daňové raje, za účelom presného vymedzenia daňových rajov je potrebná podrobnejšia analýza vlastností tohto prostredia.

Medzinárodná daňová optimalizácia

 1. Aká je výška korporátneho zdanenia?
 2. Z čoho sa skladá základ dane?
 3. Aká je výška zdanenia nerezidentných fyzických osôb?
 4. Existencia zrážkovej dane?
 5. Existencia pravidiel zachovania trhového princípu v transakciách?
 6. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 7. Existencia investičnej pomoci?
 8. Úroveň colného zaťaženia?
 9. Aké sú trendy, budúcnosť, čo sa má zaviesť, o čom sa diskutuje?

Regulácia

 1. Rýchlosť a administratívna náročnosť založenia spoločnosti
 2. Nevyhnutná fyzická prítomnosť počas zakladania spoločnosti
 3. Aké dokumenty sú nevyhnutné, ich jazyk a apostila?
 4. Špeciálne podmienky pre otvorenie bankového účtu
 5. Aká je regulácia devízových operácií?
 6. Aká je administratívna náročnosť údržby offshorovej spoločnosti?
 7. Je nevyhnutné mať štatutárneho zástupcu alebo akéhokoľvek iného zástupca rezidenta offshore štátu?
 8. Existuje povinnosť zložiť základné imanie?
 9. Je potrebné účtovníctvo? Ak áno, aké účtovné štandardy sa používajú?

Utajenie informácií

 1. Je možné vydať akcie na držiteľa?
 2. Existuje verejne dostupný obchodný register? Kto má k nemu prístup? Aké informácie sa dajú získať? Aká je spolupráca offshore krajiny s medzinárodnými inštitúciami a inými krajinami ohľadom sprístupňovania informácií?
 3. Povinnosť zverejňovať finančné výkaze, operácie?

Prostredie

 1. Základné informácie o krajine
 2. Úroveň miestnej pracovnej sily, jazyk, IT možnosti
 3. Aké sú poštové a telekomunikačné služby
 4. Možnosti medzinárodných bankových služieb
 5. Možnosti obchodovania? Zóny voľného obchodu?
 6. Úroveň korupcie, vymožiteľnosť práca, byrokracia
 7. Možnosti získania kapitálu. Úroveň miestnej burzy, poskytovanie úverov bankami
 8. Postavenie cudzincov a súdna ochrana
 9. Mena
 10. Vzťah domáceho obyvateľstva k cudzincom
 11. Počasie