Top

Články a Médiá

Aké sú pozitíva a negatíva Matovičovej daňovej revolúcie?

Matovičová daňová revolúcia prináša viaceré pozitívne prvky. Napríklad zavedenie skupinového zdaňovania umožní firmám v rámci jednej skupiny započítať si straty jednej firmy so ziskami druhej firmy a zároveň ich odbremení od povinnosti dbať na reguláciu transferového oceňovania. Viaceré prednesené návrhy však priniesli rozpačité reakcie verejnosti. Peter Varga poskytol k tejto téme rozhovor pre Startitup.

Reforma v prvom rade nie je podľa Petra Vargu iba výmyslom tejto vlády. Viacero návrhov už existovalo dlhodobejšie. Reformu vníma aj ako snahu zaviesť väčšiu mieru spravodlivosti do zdaňovania / zodvodňovania. Teraz totiž existuje obrovská disproporcia medzi zamestnancami a tzv. kancelárskymi živnostníkmi. Títo živnostníci využívajú veľkorysé paušálne výdavky a platia efektívnu daňovo-odvodovú sadzbu možno okolo 15 % (do 10 % pri odvodových prázdninách). Kdežto bežní zamestnanci sú na tom oveľa horšie. A živnostníci napriek tomu netratia na významných dávkach zo sociálneho poistenia (starobný dôchodok, materské, tehotenské) a šetria stovky EUR mesačne na úkor verejných financií. 

Pozitívne znaky reformy:

+ zjednodušenie systému 
+ skupinové zdaňovanie (t.j. započítavanie strát, odbúranie transferového oceňovania)
+ nižšia sadzba dane
+ snaha o väčšiu spravodlivosť

Negatívne znaky reformy:

– daň z majetku (ilúzia)
– prebujnené sociálne transfery
– spoplatnenie vysokých škôl pre pracujúcich študentov

Každopádne Peter Varga je veľmi skeptický ohľadom toho, či je štát, ako ho dlhodobo poznáme (možno okrem 2. Dzurindovej vlády), takúto reformu daní a odvodov spôsobilý implementovať. Bolo by to extrémne technicky zložité nielen z pohľadu §§, ale aj z informačného hľadiska. Veď Sociálna poisťovňa už niekoľko rokov nevie zaviesť ani len ročné zúčtovanie poistného.

Celý rozhovor: Expert rozobral Matovičovu reformu až na kosť. Časť so živnostníkmi sa podarila, prekvapil odborník (ROZHOVOR)