Top

Články a Médiá

Airbnb, UBER alebo Taxify nezdaňujú zisky na Slovensku

Peter Varga sa vyjadroval do denníka SME k pôsobeniu známych technologických platforiem na Slovensku. Článok si môžete prečítať tu. K ich pôsobeniu na Slovensku sa viažu dva základné rozmery.

Je ich podnikanie legálne?

Základnou otázkou stále ostáva legalita ich podnikania. Kým v prípade UBER Súdny dvor EÚ konštatoval, že UBER sa musí prispôsobiť lokálnej, a teda slovenskej, regulácií, v prípade ďalších dvoch firiem nemáme ešte takéto adresné rozhodnutie. Najmä pri spoločnosti Taxify je asi veľmi pravdepodobné, že by Súdny dvor EÚ rozhodol obdobne, keďže obsahovo sa jedná o veľmi podobnú službu ako v prípade UBER. Absencia takéhoto rozhodnutia však akoby paralyzovala slovenské orgány zasiahnuť, respektíve rozhodnúť v neprospech konkrétnej platformy.

Pomáhajú si daňovou optimalizáciou?

Druhou a veľmi podstatnou skutočnosťou je daňová optimalizácia, ktoré tieto spoločnosti využívajú. Vďaka ich štruktúram na Slovensku neplatia dane zo slovenských príjmov. Prirodzene sa tak stávajú terčom kritiky. A keďže prijatie komplexného riešenia na globálnejšej úrovni nie je krátkodobým procesom, prišlo Slovensko s konceptom tzv. digitálnej dani. Tu by sa však podľa názoru Petra Vargu Slovensko nemalo vydať cestou hľadania unilaterálnych riešení. Dostáva sa tak do rozporu s medzinárodným právom, ktoré má prednosť pred slovenským. A navyše digitálne daň so sebou priniesla aj množstvo aplikačných problémov. Veľký článok o tzv. digitálnej dani od Petra Vargu si budete môcť prečítať už čoskoro.