Top

Články a Médiá

AEROMOBIL

zdroj: https://www.aeromobil.com/flying-car/

CARPATHIAN AG poskytoval poradenstvo jednému zo spoluzakladateľov, týkajúce sa vstupu nového strategického investora do skupiny spoločností AEROMOBIL, podieľajúcich sa na výskume a vývoji revolučného prototypu lietajúceho automobilu. Naše poradenstvo sa týkalo realizácie prevodov obchodných podielov súčasných akcionárov spoločnosti na nového investora a štruktúrovania novej, komplexnej úpravy akcionárskych vzťahov v skupine AEROMOBIL po realizácii investície.