Top

Články a Médiá

POKUTA PRE APPLE

K téme ohľadom pokuty pre Apple sme sa vyjadrili v časopise Týždeň

Prípad má podľa nás tri roviny:

1) nárok USA na zdanenie európskych ziskov zaparkovaných offshore

2) nárok európskych štátov na spravodlivé zdanenie ziskov Apple v Európe

3) individuálna dohoda (tax ruling) medzi Apple a Írskom.

Napriek tomu, že Európska únia nemá úplný mandát z primárneho práva na priame dane, neznamená to automaticky, že v prípade Apple a Írsko prekročila svoje právomoci. Tento mandát má Európska únia v rovine spoločného a jednotného trhu. Celý spor by preto nemal byť o tom, či Apple platí “spravodlivé” dane, ale o tom, či má svoj právny základ v rovine hospodárskej súťaže alebo priamych daní, kde si stále užíva svoju výsostnú suverenitu členský štát – Írsko. A v prípade, ak sa tieto daňové výhody týkajú spoločného a jednotného trhu, treba skúmať, či boli poskytnuté v súlade s právom EÚ.

Otázka “spravodlivého” zdanenia by v tomto prípade mala byť bezpredmetná z nasledujúcich dôvodov. V prvom rade testovanie materiálnej spravodlivosti v daňových prípadoch prislúcha národným súdom a nie Európskej komisii. V druhom rade by nároky USA a európskych štátov mali byť zmrazené princípmi právneho štátu. Inými slovami, ak ste sa pred začatím podnikania rozhodli pre s.r.o. a nie pre živnosť (alebo opačne) a to kvôli nižším daniam alebo odvodom, štát od vás následne spätne nemôže žiadať, aby ste zaplatili viac na daniach a odvodov.

Prečítajte si kompletný článok.