Top

Články a Médiá

Nová posila pre transferové oceňovanie

Sme veľmi radi, že náš tím od 1.6.2018 posilnil Andrej Choma. Andrej pred príchodom do CARPATHIAN pôsobil viac ako 5 rokov na Ministerstve financií SR, kde sa venoval a tvoril reguláciu transferového oceňovania. V rámci práce na ministerstve tiež zastupoval SR v Spoločnom fóre EÚ pre transferové oceňovanie a v pracovnej skupine OECD pre zdaňovanie nadnárodných spoločností. V CARPATHIAN sa Andrej bude venovať predovšetkým transferovému oceňovaniu, kde má CARPATHIAN, napriek mladej histórii, relatívne solídne klientske zázemie.

Našou cieľovou skupinou sú malí až stredne-veľkí klienti, čo zahŕňa širokú paletu od „jednoosobových eseročiek“ až po rýchlo rozvíjajúce sa IT firmy s globálnou klientelou. Andrejov príchod tak demonštruje ambíciu poskytovať našim klientom všeobecne komplexné podnikateľské poradenstvo a servis, čo zahŕňa nielen služby účtovníctva, daňovej optimalizácie, ale aj právne služby, a teda aj služby transferového oceňovania. Chceme, aby náš klient využíval možné synergie, čo má pozitívny dopad nielen na cenu, ale aj kvalitu služby, ktorá je tak klientovi viac ušitá na mieru.

Uvedomujeme si, že nikdy nebol dávaný taký dôraz na efektivitu v podnikaní ako je dávaný dnes. Našou snahou je tak zefektívniť podnikanie klientom a to nielen znížením ich daňového alebo odvodového zaťaženia, ale aj tým, že im umožníme riešiť komplexnú poradenskú agendu pod jednou strechou. Ak je totiž účtovné alebo daňové poradenstvo poskytované izolovane od právneho, je to pre malých a stredne veľkých podnikateľov neefektívne z hľadiska stráveného času, kvality služby, ale aj ceny.