Top

Články a Médiá

5 tipov na efektívnejšie a lacnejšie účtovníctvo

Udržujte svoje podnikanie a osobné financie od seba

Ak ste síce živnostník, nie ste povinný mať samostatný firemný bankový účet. Odporúčam ho však mať. Budete mať tak lepší prehľad o vašom biznise a zároveň pri spracovaní účtovníctva alebo daňového priznania sa potešíte jeho jednoduchosti a prehľadnosti.

Platí to aj pre obchodné spoločnosti. Výdavky firmy ostanú stále výdavkami firmy a každé primiešanie osobných výdavkov len komplikuje prehľadnosť účtovníctva a aj reálnych nákladov samotnej spoločnosti. A navyše, predražuje aj účtovníctvo.

Uchovávanie účtovných dokladov

Váš účtovník presne vie, čo s ktorým dokladom spraviť a kde ho zaúčtovať. Hotovostný doklad, prijatá faktúra, platba firemnou kartou, alebo vydaná faktúra, každý z týchto dokladov má svoje miesto v účtovníctve. Ak chcete svojmu účtovníkovi pomôcť, skúste jednotlivé doklady triediť podľa týchto kategórii:

  • Vydané faktúry;
  • vydané zálohové faktúry;
  • prijaté faktúry;
  • prijaté zálohové faktúry;
  • pokladničné doklady platené v hotovosti;
  • pokladničné doklady platené súkromnou kartou; pokladničné doklady platené firemnou kartou.

Pri prehľadnom odovzdávaní dokladov účtovníkovi viete dostať informácie o nezaplatených faktúrach od odberateľov, prípadne o stave vašej pokladne v kratšom časovom intervale a tým pádom viete pružnejšie reagovať na nezaplatené faktúry od odberateľov a tým zlepšiť cashflow vašej spoločnosti.  Ak to tak nerobíte, môžete tiež predražiť účtovníctvo.

Ovládajte svoj cashflow

Nastavte si splatnosť vašich vystavených faktúr a prísne sledujte termíny splatnosti. Existuje množstvo webových aplikácii na vystavovanie faktúr, kde si viete na dennej báze vytvárať faktúry a zároveň aj sledovať ich úhrady od klientov. Nastavenie automatického zasielania upomienok tiež nie je novinkou.

Sledujte svoje výdavky

Zhromažďujte všetky výdavky spoločnosti (ktoré priamo súvisia s vašim podnikaním). Ideálnym riešením ako neprísť o náklady je používať firemnú kartu. Každá transakcia kartou sa premietne na bankovom účte – tým pádom sa nestratí. Má to však malý háčik – nesmiete stratiť od nákupu pokladničný doklad.

Tip: Nezabudnite, že aj banálne výdavky sa množstvom nakopia a môžu pri ich sčítaní dosiahnuť celkom vysokú sumu.

Plánovať vopred

Ak sa pozrieme na účtovné knihy z minulého roka, zvyčajne si môžete všimnúť časy, kedy by trochu viac plánovania vopred ušetrilo peniaze aj stres.
Identifikujte hlavné výdavky v nasledujúcom roku a opravte ich vo svojom podnikateľskom pláne. Predpokladajte pravdepodobné náklady na podnikanie (napríklad poistné alebo upgrady IT), ale vždy dajte prednosť vašim daňovým povinnostiam – nebudete ich môcť odložiť.