Top

Čo môžeme pre vás urobiť?

ÚČTOVNÍCTVO A HR

Audit, Finančné výkazy, Účtovné poradenstvo, Vedenie účtovníctva a reporty, Outsourcing ľudských zdrojov, Pracovné právo, Výplatné pásky, Súlad s právnymi predpismi

DANE A OPTIMALIZÁCIA

Daň z príjmu, DPH, Daňové plánovanie, Daňová optimalizácia, Daňové raje, Poradenstvo, Clo, Ochrana vlastníctva, Medzinárodný obchod, Transferové oceňovanie, Analýzy rizík

PRIVAT EQUITY A VENTURE CAPITAL

Podnikanie v zahraničí, príprava na vstup investora, zastupovanie investora, právne, daňové a účtovné nastavenie podnikania, fondy kolektívneho investovania

Sme hrdým členom

Globálna asociácia nezávislých účtovníkov, daňových poradcov, auditorov a konzultačných firiem so znalosťou lokálnych podnikateľských prostredií a globálnym nadhľadom.